ბუშტების დიზაინი

ბუშტების დიზაინი, ბუშტების გირლიანდა (არასტანდარტული),