ბუშტები ასოები

ბუშტები ასოები, ფოლგირებული ბუშტები,