გულის ფორმის კონფეტები

გულის ფორმის კონფეტები, ფერადი ფურცლების წვიმა (კონფეტი),