დაგრეხილი ბუშტები

დაგრეხილი ბუშტები, ბუშტების გირლიანდა (სტანდარტული),