პროფესიონალური კონფეტი

პროფესიონალური კონფეტი, ფერადი ფურცლების წვიმა (კონფეტი),