სადღესასწაულო ინვენტარის გაქირავება

სადღესასწაულო ინვენტარის გაქირავება, ჭურჭელი, სკამები და მაგიდები, ინვენტარის გაქირავება,