სადღესასწაულო ინვენტარის გაქირავება

სადღესასწაულო ინვენტარის გაქირავება, ინვენტარის გაქირავება, ჭურჭელი, სკამები და მაგიდები,