საკონფერენციო ინვენტარის გაქირავება

საკონფერენციო ინვენტარის გაქირავება, ჭურჭელი, სკამები და მაგიდები, ინვენტარის გაქირავება,