საკონფერენციო ინვენტარის გაქირავება

საკონფერენციო ინვენტარის გაქირავება, ინვენტარის გაქირავება, ჭურჭელი, სკამები და მაგიდები,