საკონფერენციო ინვენტარის გაქირავება

საკონფერენციო ინვენტარის გაქირავება, სკამები და მაგიდები, ინვენტარის გაქირავება, ჭურჭელი,