ცხელი ხაზი (+995) 595 94 88 11

საკონცერტო ბოლი

საკონცერტო ბოლი, მძიმე ბოლი, ბოლის ეფექტი