საქორწილო ინვენტარის გაქირავება

საქორწილო ინვენტარის გაქირავება, სკამები და მაგიდები, ინვენტარის გაქირავება, ჭურჭელი,