საქორწილო ინვენტარის გაქირავება

საქორწილო ინვენტარის გაქირავება, ინვენტარის გაქირავება, ჭურჭელი, სკამები და მაგიდები,