სცენის ბოლი

სცენის ბოლი, ბოლის ეფექტი, მძიმე ბოლი, ფერადი ბოლი,