ფურშეტის ინვენტარის გაქირავება

ფურშეტის ინვენტარის გაქირავება, ინვენტარის გაქირავება, ჭურჭელი, სკამები და მაგიდები,