ფურცლების ჩამოყრა

ფურცლების ჩამოყრა, ფერადი ფურცლების წვიმა (კონფეტი),