შესასვლელის ბუშტებით გაფორმება

შესასვლელის ბუშტებით გაფორმება, ბუშტების გირლიანდა (სტანდარტული),