ცეკვის დროს ფურცლების ჩამოყრა

ცეკვის დროს ფურცლების ჩამოყრა, ფერადი ფურცლების წვიმა (კონფეტი),