ცეცხლვანი დერეფანი

ცეცხლვანი დერეფანი, სასცენო შადრევანი,