ცეცხლოვანი წვიმა

ცეცხლოვანი წვიმა, სასცენო შადრევანი,