წვეულების ინვენტარის გაქირავება

წვეულების ინვენტარის გაქირავება, ინვენტარის გაქირავება, ჭურჭელი, სკამები და მაგიდები,