წვეულების ინვენტარის გაქირავება

წვეულების ინვენტარის გაქირავება, ჭურჭელი, სკამები და მაგიდები, ინვენტარის გაქირავება,