dabadebis dgis bushtebi

dabadebis dgis bushtebi, ბუშტების სამყარო, ჰელიუმის ბუშტები,